Logimine

Avaleht

Tallinna Koolijuhtide Ühendus

Tallinna Koolijuhtide Ühendus (TKÜ) tegevuse eesmärgiks on kaasa aidata Tallinna ja Eesti hariduse arendamisele, koolijuhtide koolituste organiseerimise kaudu saavutada koolijuhtide tööalaste oskuste tõus ning olla partneriks Tallinna hariduses.

Organisatsioon tegeleb koolijuhtide ja ka teiste koolitöötajate töö- ja palgatingimuste konkurentsi võimelisuse tõstmisega (kollektiivlepingu pidev täiendamine), olla aktiivne koostööpartner Tallinna linnale, haridusametile, suhelda kõrgkoolide õppejõudude, teadlaste ja teiste riikide koolijuhtide ametiorganisatsoonidega ning osaleda rahvusvahelistes haridusprojektides.

Tänapäeva kiiresti muutuvas maailmas oluline pidev edasi liikumine. Iga aastaga muutub aktuaalsemaks muutuva õpikäsituse (MÕK) rakendamine koolis. Eelpool nimetatud eesmärgi saavutamisele aitab kaasa haridusameti,TKÜ ja TAHJÜ koostöö uute parimate praktikate levitamine Tallinna üldhariduskoolides ja lasteaedades ning häid õpetamise praktikaid tutvustavad õppereisid.

2016/17. õppeaastal jätkas TKÜ 2016. aasta üldkogul püstitatud eesmärkide ja tegevuste teostamisega. Organisatsooni liikmed osalesid Tallinna Haridusameti töögruppide ja komisjonide töös. Tallinna koolijuhtide delegatsiooni osales Hollandis Maastrichtis üleeuroopalisel koolijuhtide konverentsil ESHA 2016, mis toimus 19.-21. oktoobril.

Nii juhatusel kui ka eestseisusel toimusid mitmed kohtumised Tallinna haridusametiga ja abilinnapea Mihhail Kõlvartiga, kus arutati ning otsiti lahendusi hetke suurimatele  väljakutsetele. Nagu näiteks Tallinna koolivõrgu temaatika, juhtide tulemushindamine, kasvav õpilaste arv Tallinna koolides, MÕK rakendamise võimalikkus, eelarve temaatika ning personali küsimused koolides.

2016/2017 õppeaastal valiti ka uus eestseisus ja juhatus. TKÜ uude eestseisusesse ja juhatusse kuuluvad:  Raino Liblik – Lasnamäe koolide esindaja (juhatuse esimees),  Mehis Pever – Kesklinna koolide esindaja (juhatuse liige),  Ardi Paul – Nõmme koolide esindaja(juhatuse liige),     Katrin Luhaäär – Põhja-Tallinna koolide esindaja,  Siret Paasmäe – Haabersti koolide esindaja, Tiina Pall – Kristiine koolide esindaja, Kaja Laanmäe - Pirita koolide esindaja, Natalja Vergun – Mustamäe koolide esindaja ja Kalle Niinas – endiste koolijuhtide esindaja.

Eesti Koolijuhtide ühenduse (EKJÜ) eestseisuses esindavad Tallinna: Toomas Kruusimägi (juhatuse esimees), Tiina Pall, Katrin Luhaäär ja Mehis Pever.

2016/17. õppeaasta lõpus kuulus TKÜ-sse 42 tegevjuhtikoolijuhti ning 23 veterankoolijuhti.

Tallinna Koolijuhid